States

State

 

Address

 

Uttar Pradesh

 

Dr. Masood Ahmad

Ex Minister, State President - Uttar Pradesh

Phase-II, Kotawali Road,

Budh Vihar Colony, Chinhut, Lucknow (UP)

Mobile: 9919502532

 

 

Haryana

 

Mr Balbir Singh Grewal

Ex-MLA,

State President - Haryana,

Bank Colony, Rohtak Road,

Bhiwani (Haryana),

Mobile. 09813170127

Phone: 01275-252646, 9416068646

 

 

Delhi

 

 

Mr. Rajneesh Malik

State President - Delhi

Rashtriya Lok Dal

 

 

Rajasthan

 

 

Mr. Krishan Kumar Saran,

State President - Rajasthan,

 

 

Maharashtra

 

 

Mr. Sudhir Raut

State President - Maharashtra,

Rashtriya Lok Dal

 

 

Gujarat

 

 

Mr. K. Praveen Singh Jadeja,

State President - Gujarat

Ex-Minister,

Divya apartment, Near the meetha khali,

Under Bridge, Nvrngpura, Ahmedabad (Gujarat)

Phone: 07926564954